باسمه تعالی با تقدیم سلام وآرزوی قبولی طاعات و عبادات به اطلاع می رساند کلاس های پیش دانشگاهی از ساعت ۸ صبح سه شنبه ۸ تیر ماه آغاز می گردد. به امید موفیقیت دانش پژوهان عزیز
ادامه مطلب

به نامش وبه یاریش ساعت ۸/۵ صبح روز جمعه ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ ،مرحله ششم آزمون جامع سنجش همزمان با سراسر کشور برگزار گردید. حضور آقایان رضا ماسوله (استاد محترم شیمی) ، وحید ذاکری(استاد محترم ریاضی) ،حسین والافر (استاد محترم فیزیک) ،مرتضی کامران (استاد محترم فیزیک)  و آقای محمد حسن دیلمی مدیر دبیرستان در جمع [
ادامه مطلب

(به نامش وبه یاریش) با آرزوی موفقیت یکایک دانش پژوهان ارجمند دوره پیش دانشگاهی و قدردانی از تلاش هایشان ،کلاس تحلیل و بررسی آخرین مرحله آزمون کشوری سنجش در روز شنبه ۹۵/۴/۵ در محل دبیرستان به منظور افزایش دقت عزیزان در کنکور سراسری برگزار می شود.  شنبه ۹۵/۴/۵  جلسه اول جلسه دوم  جلسه سوم  جلسه […]
ادامه مطلب

(به نامش و یاریش ) با سلام به اطلاع می رساند نتایج امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان آماده توزیع است.با توجه به فرصت کم اعتراض ورقه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۶ و ۲۷ خرداد ماه به مدرسه مراجعه نمایید. مدیریت دبیرستان پروفسور فضل ا…رضا
ادامه مطلب

آمد رمضــــــــان و التــــــــهابــــــــی ست به لــــــــب هر لحظـه مــــــــرا حسرت آبــــــــی ست به لــــــــب با شــــــــوق لــــــــب تــــــــو “ربنــــــــا” می خوانـــم هر بوسـه به پــای تـــــو دعای مستجابی ست به لــب اللهــــــــم عجــــــــل لــــــــولیــــــــک الفــــــــرج
ادامه مطلب