باسمه تعالی اولیای گرامی ، کارنامه کلاس های تابستان ۹۵ آماده است لطفا برای دریافت کارنامه به دبیرستان مراجعه فرمایید. دبیرستان پسرانه هوشمند پروفسور فضل ا…رضا
ادامه مطلب

باسمه تعالی با عنایت الهی کلاس های تابستانی دبیرستان پسرانه هوشمند پروفسور فضل ا…رضا که از ۸ تیر ماه ۹۵ آغاز شده بود با حضور فعال برترین دبیران و مستعد ترین دانش آموزان در پایه دهم ،سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی برگزار شد. به منظور ایجاد انگیزه بیشتر یادگیری در دانش آموزان عزیز ، در […]
ادامه مطلب

باسمه تعالی روز دوشنبه مورخ ۹۵/۶/۸ آزمون جامع پایه دهم در محل دبیرستان برگزار می گردد.امید است دانش آموزان با آمادگی کامل در جلسه امتحان حضور یابند.حضور دانش آموزان الزامی است.
ادامه مطلب