آخرین اخبار

جلسه دیدار اولیای گرامی با دبیران محترم دبیرستان مورخ ۹۵/۲/۷ از ساعت ۱۵ الی ۱۶/۳۰ در محل دبیرستان پسرانه پروفسور فضل ا…رضا برگزار می گردد.
ادامه مطلب

با سمه تعالی آزمون گزینه ۲ مرحله نهم ساعت ۸ صبح روز جمعه ۳ اردیبهشت ماه در محل دبیرستان برگزار می گردد.امید است با آمادگی کامل در این مرحله شرکت نمایید. مدیریت دبیرستان پسرانه پروفسور فضل ا…رضا
ادامه مطلب

به نامش ویاریش با سلام همایش ((روش مطالعه درست وتاثیر گذار)) فردا یکشنبه ۲۲/۱/۹۵ برای دانش آموزان عزیز سال سوم با حضور جناب آقای دکتر ربطی برگزار می شود. دبیرستان پسرانه ی هوشمند پروفسور فضل ا…رضا
ادامه مطلب