باسمه تعالی اولیای ارجمند ،سلام لطفا برای دریافت کارت وردو به جلسه امتحانات نهایی فرزندتان مفتخرمان فرمایید. دبیرستان پسرانه پروفسور فضل ا…رضا
ادامه مطلب

جلسه دیدار اولیای گرامی با دبیران محترم دبیرستان مورخ ۹۵/۲/۷ از ساعت ۱۵ الی ۱۶/۳۰ در محل دبیرستان پسرانه پروفسور فضل ا…رضا برگزار می گردد.
ادامه مطلب