مطالعه در تابستان برای کنکور ۹۵

هر آنچه نیاز داری تا برای کنکور ۹۵ بدانی مدرس: حسن گلی عنوان: مهندسی مباحث کنکور به نامِ خدا خوب چند روز دیگه امتحان هایی نهایی بچه ها هم تموم میشه و به سلامتی پروسه استارت کنکور ۹۵ شروع ! علاوه بر خوبی و محاسنی که تابستان میتونه برای یک داوطلب داشته باشه خطرات زیادی […]
ادامه مطلب
گزارش همایش اولیای محترم با دبیران ارجمند

دبیرستان پسرانه پروفسور فضل الله رضا با عنایت الهی و دعوت قبلی همایش دبیران محترم و اولیای فرزانه دبیرستان پسرانه هوشمند از ساعت ۱۴ الی ۱۶ روز چهارشنبه در محل دبیرستان برگزار گردید . ابتدا کارنامه امتخپحانات میان ترم تابستانی به اولیای محترم ارائه گردید و سپس در جمعی صمیمی با دبیران محترم هر درس [
ادامه مطلب